Hälso- och sjukvården i Region Örebro län inne i en spännande utveckling där de tar stegen mot framtidens sjukvård genom att utveckla en högkvalitativ och jämlik vård i hela länet utifrån patientens fokus. Utvecklingen består bland annat av att skapa närsjukvård, geografiskt nära patienterna, och att utveckla länskliniker med akut och planerad specialistsjukvård vid våra tre sjukhus: Universitetssjukhuset Örebro samt Karlskoga lasarett och Lindesbergs lasarett.

Region Örebro län utgår från patientens behov och formar vården i samarbete med patienten. De arbetar ständigt med att förbättra vården i stort som smått och i varje möte med patienten. Här har verksamhetschefen en viktig roll att skapa goda förutsättningar för utveckling och att tillsammans med medarbetarna, kunna erbjuda vård av god kvalitet.

 

Region Örebro län söker:

Verksamhetschef neuro- och rehabiliteringsmedicinska kliniken

Kan du: leda och utveckla högt kompetenta medarbetare inom en komplex verksamhet? Har du: erfarenhet från vårdens logik och processer, kan driva utveckling av vårdkedjor utifrån ett patientfokus? Vill du: stärka forskningen och utveckla samarbeten regionalt och nationellt? Är du: Visionär, strategisk, kommunikativ och stabil, leder genom öppenhet och långsiktighet?

Neuro- och rehabiliteringsmedicinska kliniken vid universitetssjukhuset i Örebro är inne i en utvecklingsfas där vårdkedjan för patienter med sjukdomar och skador i nervsystemet är i stark förändring i och med nya möjligheter till behandling och att arbeta förebyggande för att undvika återinsjuknande. Vi söker därför en verksamhetschef som med sikte på framtiden och på ett engagerat sätt vill leda och driva utveckling inom neurologi, neurofysiologi och rehabiliteringsmedicin.

Neuro- och rehabiliteringsmedicinska kliniken
Kliniken omhändertar idag patienter med sjukdomar och skador i nervsystemet, varav de största sjukdomsgrupperna är stroke, epilepsi, neuromuskulära sjukdomar, Parkinsons sjukdom, multipel skleros och hjärntumör. Det omfattar även utredning och diagnostisering inom neurofysiologisk specialitet. Inom rehabiliteringsmedicin tillhandahålls kvalificerad och individuellt anpassad rehabilitering för patienter med stroke, spinalskador samt andra skador i nervsystemet liksom tillstånd förknippade med långvarig smärta. Verksamheterna bedrivs på två vårdavdelningar, dagvårdsavdelning, öppenvårdsmottagningar samt avdelning för neurofysiologi och sömnenhet.

Ett nära samarbete är etablerat med den neurokirurgiska verksamheten, som har såväl slutenvårdsplatser som verksamhet i öppenvård vid neuro- och rehabiliteringsmedicinska kliniken. Kliniken håller även på att bygga upp verksamhet för neurointervention med trombectomi.

Kliniken är en universitetssjukvårdsenhet där forskning och utbildning samt spridandet och nyttjandet av forskningsresultat är viktiga byggstenar för utveckling och en god lärandemiljö för medarbetare och studenter. Utvecklingen bidrar också till att öka delaktigheten för patienter och närstående. I detta är också samarbete och goda kontakter med akademin på universitetet av central betydelse.

Utveckling av processorienterat arbetssätt inom den neuro- och rehabiliteringsmedicinska sjukvården med tydliga vårdkedjor under ledning av processansvariga läkare är även det ett angeläget satsningsområde.

Arbetsuppgifter
Verksamhetschefen har en nyckelfunktion i utvecklingen av framtidens hälso- och sjukvård vid Universitetssjukhuset Örebro. Patientens fokus, jämlik vård, hög kvalitet och kunskapsstyrning är väsentliga delar i utvecklingen av verksamheten vid kliniken.

Uppdraget som verksamhetschef innebär ett samlat ledningsansvar för klinikens verksamhet, ekonomi och medarbetare och därigenom ett strategiskt ansvar för att verksamhetens resultatmål uppnås. Genom att vara ambassadör knyter du värdefulla kontakter och skapar goda förutsättningar för forskning och utveckling. Det ger våra patienter bästa möjliga vård och skapar en dynamisk och inspirerande arbetsmiljö för våra medarbetare. I rollen som verksamhetschef har du en central betydelse för detta. Detsamma gäller formandet och den fortsatta utvecklingen av forskning, utbildning och utveckling av universitetssjukvården.

Du leder ca 220 medarbetare fördelade på 5 avdelningar. Budgeten är knappt 200 mkr och kliniken har en ekonomi i balans.

Du är direkt underställd områdeschefen inom område medicin och rehabilitering och ingår i områdets ledningsgrupp. Tillsammans med övriga chefer och medarbetare förväntas du att bidra till hela Hälso- och sjukvårdsförvaltningens samlade utveckling.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
- relevant akademisk examen inom hälso- och sjukvård, gärna specialistläkare inom neurologi och/eller rehabiliteringsmedicin eller närliggande medicinsk specialitet
- erfarenhet från en verksamhetsledande position
- erfarenhet av att leda utveckling och förbättring i en komplex processorienterad miljö och är kunnig inom vårdens logik och vårdkedjor.
- ett relevant nätverk inom akademin, liksom erfarenhet av att arbeta forskningsnära.

Meriterande:
- Disputation och forskningserfarenhet är meriterande.
- Erfarenhet av att leda chefer är meriterande.

Vi tror att du är visionär och strategisk och har en tydlig framtidsbild och insikt rörande verksamhetens utveckling och utmaningar samt god ledarskaps- och samarbetsförmåga.

Du har, som chef i hälso- och sjukvårdsförvaltningen, en viktig roll som kulturskapare och förebild för organisationens alla medarbetare. Professionalism, engagemang och laganda präglar ditt arbetssätt. Att motivera och leda andra mot gemensamma mål och att leda en organisation i ständig förändring och utveckling ser du som utmanande och inspirerande. Det krävs att du har en stor personlig mognad, är stabil och har en väl utvecklad social och kommunikativ förmåga. Genom öppenhet, närvaro och dialog driver du ett långsiktigt arbete och uppnår därigenom goda resultat.

Välkommen till oss!

Placeringsort: Örebro

Anställningsform
Uppdraget som verksamhetschef är ett tidsbegränsat förordnande på 4 år, kopplat till en tillsvidareanställning i grundprofessionen i Region Örebro län. Tillträde snarast eller enligt överenskommelse

Information om tjänsten lämnas av rekryterande chef:
Områdeschef Eva Slätmo, 070-816 84 00, eva.slatmo@regionorebrolan.se

Fackliga företrädare
Läkarföreningen Håkan Löfstedt, hakan.lofstedt@regionorebrolan.se
Vårdförbundet Ulrika Skoglund, ulrika.skoglund@regionorebrolan.se
Vision Monika Lundekvist, monika.lundekvist@regionorebrolan.se
SACO Anna Rydén, anna.ryden@regionorebrolan.se
Kommunal, Marie-Louis Andersson, marie-louis.andersson@regionorebrolan.se

Ansökan och mer information
I denna rekrytering samarbetar Region Örebro län med oss på SOURCE Executive Recruitment. Formell ansökan till tjänsten registrerar du via Region Örebro läns hemsida, http://www.regionorebrolan.se/sv/Arbete--utbildning/Lediga-jobb/, senast den 10 juni 2019. Välkommen med din ansökan, inklusive cv och kort personligt brev. Handlingar som inkommer till Region Örebro län blir offentliga. För en inledande konfidentiell dialog kring tjänsten, ring eller skriv till Ann Peyron, 070-878 42 26, ann.peyron@source-executive.se eller Zara Nilsson, 073-335 57 69, zara.nilsson@source-executive.se hos oss på SOURCE.