Har du idéer för framtiden och drivs du av utmaningar? I Haninge får du utvecklas tillsammans med trygga kollegor som vill göra skillnad redan idag. Just nu pågår ett av de mest ambitiösa förändringsarbetena i vår kommuns historia. Vi bygger en ny stad, cirka 20 minuter från Söder. Följ med på vår resa.

 

Mark- och exploateringschef

Kommunstyrelseförvaltningen, Samhällsutveckling, Mark och exploatering

Välkommen att utvecklas med oss

Hos oss pågår ambitiösa utvecklings- och exploateringsprojekt. Förutom nya stadsdelen Vega med över 4000 nya bostäder och ny pendeltågsstation pågår även andra stora projekt som till exempel nya verksamhetsområdet Albyberg, ett flertal bostadsprojekt kring våra 7 pendeltågsstationer samt omvandling av flera fritidshusområden. Centrala kärnan i Haninge får ny bussterminal, bostäder, verksamheter mm. Nu söker vi en ny chef för vår enhet för mark och exploatering (MEX) som bland annat ska medverka till Haninges utveckling till regional stadskärna.

Organisatoriskt ingår mark- och exploateringsenheten i samhällsutvecklingsavdelningen på kommunstyrelseförvaltningen som består av fyra enheter (MEX, kommunikation, strategisk planering och näringslivsstab). MEX består idag av tio medarbetare men enheten kommer på sikt utökas till ca femton medarbetare. Enheten ansvarar för ekonomiska och fastighetsrättsliga frågor i stadsbyggnadsprocessen samt utbyggnad av allmän platsmark. Enheten arbetar även med förvaltning av kommunens markreserv, så som skogsskötsel, jakt, arrenden med mera. Du ingår i avdelningens ledningsgrupp samt tjänstemannaberedningen tillsammans med berörda chefer från kommunstyrelseförvaltningen och stadsbyggnadsförvaltningen. Politiskt arbetar du mot kommunstyrelsen. Välkommen till en spännande tjänst där du får vara med och ta Haninge in i framtiden! Läs gärna mer på http://www.haninge.se/

Ditt uppdrag


Som MEX-chef ansvarar du för att leda, planera och utveckla arbetet inom mark- och exploateringsenheten, med fullt ansvar för verksamhetens ekonomi, budget, personal samt uppföljning. Du är en viktig part i att driva kommunens stadsutveckling framåt och bevaka kommunens intressen. I rollen som MEX-chef handlar en stor del av arbetet om att utveckla och driva det strategiska utvecklingsarbetet inom verksamheten. Du analyserar och följer utvecklingen i omvärlden med syfte att se möjligheter till förbättring av verksamheten. Du stöttar dina medarbetare i deras respektive roller i kommunens planerings- och utbyggnadsarbeten samt i deras kontakter med företag, föreningar och diverse myndigheter. I dessa frågor är du den som är ytterst ansvarig. Vi ser nätverkande inom ansvarsområdet; med kommunens förvaltningar, bolag och politiker samt med externa företag och entreprenörer,som en självklar del av arbetet.

Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
- Coacha, leda och utveckla potentialen hos dina medarbetare för att nå verksamhetens mål
- Samverka med externa byggherrar, interna aktörer, myndigheter och organisationer
- Utveckla och följa upp beslutade processer, policys och projekt
- Delta i styrgrupper för olika projekt - stötta medarbetare i förhandlingar, avtalsskrivningar och entreprenadfrågor mm

Det här söker vi hos dig
- Akademisk utbildning inom väg och vatten, lantmäteri, samhällsbyggnad eller motsvarande
- Kunskap om och erfarenhet av den kommunala planeringsprocessen
- Erfarenhet från exploateringsprojekt i stadsmiljö
- Goda kunskaper i lagar och regler kring fastighetsrätt och genomförandefrågor
- Förhandlingsvana
- Erfarenhet av offentlig verksamhet
- Erfarenhet av och intresse för chefs- och ledarskapsfrågor
- God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska

Vi söker en strategisk och affärsmässig chef som arbetar med ett helhetsperspektiv och utifrån det gör korrekta och väl avvägda prioriteringar och bedömningar. Du har ett starkt intresse för att förverkliga stadsbyggnadsidéer. Du trivs med att ha ett stort mandat och ansvar – och att utveckla kommunen i samarbete med andra. Du är drivande och tar egna initiativ och trivs i en roll med många kontaktytor. Du motiveras av att utveckla och förädla metoder och arbetssätt.

Vi sätter också stort värde på din förhandlingsvana och flexibilitet. Ditt ledarskap styrs av ett motiverande och inspirerande förhållningssätt där du leder genom att coacha och delegera ansvar. Vidare har du integritet och kan stå upp för såväl dina egna som dina medarbetares idéer. Utifrån en helhetssyn skapar du samarbeten och synergier som gynnar verksamheten. Du är tydlig med en stark kommunikativ förmåga och vana att kommunicera såväl inom den egna verksamheten som externt. Vi värdesätter att du agerar teamorienterat med ett systematiskt arbetssätt och har en fallenhet för att skapa goda relationer med såväl samarbetspartners som medarbetare. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.

Det här kan vi erbjuda dig
Vi erbjuder ett utvecklande arbete som engagerar och utmanar, tillsammans med kunniga kollegor och erfarna chefer. Vi sitter i ljusa trevliga kontorslokaler med närhet till köpcentrum, restauranger, naturområde med bad, skid- och löpspår, samt till Handens pendeltågsstation, endast 20 minuter från T-centralen. Vi har fri tillgång till gym i kommunhuset, rökfri arbetstid, friskvårdscheckar, årsarbetstid, klämdagar samt möjlighet till semesterväxling.

Välkommen med din ansökan! I den här rekryteringen samarbetar Haninge kommun med
SOURCE. För mer information om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta ansvariga rekryteringskonsulter Jenny Håkansson på 0731-45 59 97,
jenny.hakansson@source-executive.se eller Sandra Waldnert på 0733-68 89 11, sandra.waldnert@source-executive.se

 


HANNA LOOSTRÖM