Med sitt natursköna läge i norra Bohuslän är Strömstads kommun en attraktiv plats att bo på, både hela och delar av året. Det mäktiga Kosterhavet i väster sätter sin prägel på stadsbilden och omgivande kustsamhällen.
Här finns Sveriges första marina nationalpark med naturupplevelser i världsklass. Längre inåt land samsas mindre samhällen med branta berg, trånga dalgångar, hällmark, skog och åkermark. Många väljer Strömstad som bostadsort och invånarantalet växer.
http://www.stromstad.se

 

Kommundirektör till Strömstads kommun

Foto: Strömstads kommun, Karin Björk och Kristina Gillerstedt

Strömstad har en tydlig vision 2030 där önskad utveckling pekas ut inom allt från utbildning till miljö, boende och infrastruktur. Visionen kräver att vi satsar och utvecklar vår kommun. År 2030 ska vi ha en ren kustsjöfart och bra förbindelser till regioncentra i både Sverige och Norge. Vi ska ha en livskraftig landsbygd och en inbjudande stadskärna som lockar året runt. Två övergripande mål stakar ut kursen: År 2030 ska vi vara 16 000 invånare. Senast år 2030 ska vi också vara oberoende av fossila bränslen. Varje verksamhetsområde har satt sina delmål och genomgående är att Strömstad ska vara en kommun och arbetsplats med hög livskvalitet. Med sitt geografiska läge som granne till Norges storstadsregion Östfold och med närhet till Göteborg finns stora möjligheter till att driva utvecklingsarbete och tillväxt. I en liten kommun är det nära till beslutsfattandet samtidigt som det finns bra stödstrukturer.
I rollen som kommundirektör är du kommunens ledande tjänsteman och ansvarar för att kommunstyrelsens beslut genomförs. Befattningen är direkt underställd kommunstyrelsen och chef över förvaltningscheferna och kommunledningsförvaltningen. I ansvaret ligger också att vara ett stöd till politiken i det strategiska arbetet med att ta tillvara kommunens potential avseende samhällsbyggnad och tillväxt. Du ska leda, styra och följa upp kommunens totala verksamhet för att uppnå Vision Strömstad 2030.

VÅRA FÖRVÄNTNINGAR

Vi söker dig med dokumenterad erfarenhet av ledarskap i en större komplex organisation.- Det är en fördel om du drivit utvecklingsarbete genom att förnya och förbättra arbetssätt och processer för att på ett effektivt sätt ge bästa möjliga service och kvalitet till medborgarna. Du har varit chef över chefer i en politiskt styrd organisation och har relevant akademisk examen.
Som person har du en stark drivkraft och är trygg i ledarrollen. Du är utvecklingsinriktad, har stort samhällsintresse liksom ett intresse för samhällsbyggnadsfrågor. Du har förmågan att lyfta det strategiska perspektivet men kan också stötta i operativa frågor där det behövs. Du har god kommunikativ förmåga och en hög integritet.

INTRESSEANMÄLAN
För mer information om tjänsten kontakta SOURCE rekryteringskonsulter Lisa Mastalir 0727-232724 lisa.mastalir@source-executive.se eller Solaleh Khorramshahi 070-360 3889 solaleh.khorramshahi@source-executive.se. Lämna din intresseanmälan på http://www.source-hr.se. Din intresseanmälan vill vi ha senast den 15 november. 

 


LISA MASTALIR

SENIORKONSULT – GÖTEBORG
  •  +46 (0)72 - 723 27 24
  •  lisa.mastalir@source-executive.se