Samordningsförbundet Östra Södertörn är en organisation med uppgift att möjliggöra en snabbare återgång till arbete eller etablering på arbetsmarknaden genom att finansiera samverkansinsatser mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, landstinget samt kommunerna Haninge, Nynäshamn och Tyresö. Samordningsförbundet har sitt kansli i Haninge kommun. Haninge är en naturskön skärgårdskommun inom bekvämt räckhåll till Stockholm: 20 minuter med bil/pendeltåg.
Mer information om Samordningsförbundet finns på http://www.samordningsforbundetostrasodertorn.se

 

Förbundschef till Samordningsförbundet Östra Södertörn

ARBETSUPPGIFTER
Förbundet är en egen juridisk person som leds av en styrelse, vilken består av förtroendevalda och chefstjänstemän från de ovan nämnda medlemmarna. Som förbundschef företräder du förbundet på tjänstemannanivå och du ansvarar inför styrelsen som är din arbetsgivare.

Arbetet innebär att du leder och samordnar förbundet och dess verksamhet tillsammans med förbundets styrelse och i nära samarbete med medlemmarna. Arbetsuppgifterna innefattar omvärldsbevakning, behovsanalyser, beredning av ärenden, verkställande av beslut, den ekonomiska förvaltningen med verksamhetsplan, budget, årsredovisning, upphandling av tjänster, uppföljning och utvärdering samt information och kommunikation. Du kommer även att ha personalansvar för anställda inom förbundets kansli.

Som chef för Samordningsförbundet ska du kunna hantera stora och komplicerade samverkansprojekt inom nya områden och med finansiering från Europeiska Strukturfonder eller någon annan extern finansiär. Du behöver hantera samverkan med andra samordningsförbund och andra organisationer avseende ideér om nya projekt och samfinansiering.

Uppdraget är upprätthålla och fortsätta utveckla en framgångsrik samverkan kring människor som behöver stöd från flera myndigheter för att kunna försörja sig själva.

BAKGRUND
Vi vill att du är en trygg och stabil ledare. En ledare med god förmåga att se behov och möjligheter som kan omsättas till verksamhet. Du står för gott värdskap gentemot deltagare och samverkansorganisationer. Du får organisationer och människor att arbeta mot samma mål.

Du ska vara väl förtrogen med att arbeta i en politiskt styrd verksamhet. Du ska ha god kunskap om offentlig verksamhet, gällande ärendehantering, ekonomistyrning, personal- och organisationsfrågor. Du ska även vara van vid att arbeta med förändrings- och utvecklingsarbete – gärna över myndighetsgränser.

Vi ser gärna att du har erfarenhet av att arbeta och samverka med myndigheter och organisationer som verkat inom arbetsmarknads- och rehabiliteringsområdet. Vidare ser vi att du har en relevant eftergymnasial utbildning och att du har arbetat inom de verksamheter medlemmarna arbetar med.

Du ska ha en god förmåga att kommunicera i tal och skrift. Du har även förmågan att lyssna, fatta beslut och skapa arbetsglädje tillsammans med dina medarbetare.

Självklart har du förståelse för uppdragets komplexitet och har ett genuint intresse att utveckla Samordningsförbundet Östra Södertörn till en organisation som andra fortsatt vill lära av och samverka med.

PLACERING
Haninge

INTRESSEANMÄLAN
I denna rekrytering samarbetar Samarbetsförbundet Östra Södertörn med SOURCE. Vill du veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta researcher Christel Persson på tel. 0736 55 23 00, christel.persson@source-executive.se eller senior konsult Ulrica Pantzar 0703 44 44 67, ulrica.pantzar@source-executive.se

Sista ansökningsdag 10 oktober 2018.