Stokab är Stockholm stads IT-infrastrukturbolag vars uppgift är att stimulera en positiv utvecklilng av Stockholmsregionen genom att hyra ut passiva fiberförbindelser till alla på likvärdiga villkor.

 

Site Manager

Stokab söker nu en Site Manager som får en nyckelroll i företagets leveranser av fiber och kundinplaceringar. Uppdraget handlar om att optimera installations- och teknisk driftmiljö samt att höja säkerheten på företagets teknikrum och noder. I rollen ingår även beredning inför upphandlingar samt inköp av entreprenader och material, med en årlig investeringsbudget på 10-20 mnkr. Du samarbetar med medarbetare inom bland annat nätplanering, drift, sälj och ekonomi.

I rollen ingår även ansvar för att Stokabs tekniska krav och säkerhetsregler efterföljs, omvärldsbevakning samt uppföljning av företagets miljöpolicy. Site Manager ansvarar för teknisk utveckling, design, projektering samt dokumentation av:
• el- och kylinstallationer
• tekniska säkerhetssystem, t.ex. passage, kamera, inbrott och brand
• aktiv utrustning
• rumsdispositioner gällande teknikrum och noder

Vidare ingår projekt- och byggledning av ny- och ombyggnation av driftsystem i Stokabs teknikrum och noder samt ansvar för:
• projektledning av underleverantörer
• att löpande granska och kontera inkomna fakturor
• beslut rörande drift och underhåll av tekniklokaler inom ramen för budget
• arbetsfördelning av uppgifter för ramavtalsentreprenörer
• att uppdatera och ta fram beslutsunderlag
• reflektera och följa upp ekonomiskt utfall

Site Manager rapporterar till chefen för Nät som ingår i Stokabs ledningsgrupp.

Förväntningar
Du förväntas ha en flerårig erfarenhet från liknande verksamheter inom planering av byggnation, drift och underhåll av teknikrum och noder. I rollen ingår att fatta självständiga och kvalitativa beslut för elsäkerhetsfrågor och eltekniska lösningar. Du ombesörjer marknadsledande systemlösningar för drift och övervakning av el, kyla, brand och säkerhet på Stokabs teknikrum och noder.

Vi söker dig som har:
• Minst gymnasiekompetens inom teknik eller elkraft
• Flerårig yrkeskompetens av styr/regler och övervakning inom teknikområdena kyla, ventilation, VVS, el eller reservkraft
• Erfarenhet från områdena fastighetsautomatik, SLA eller datahallsdrift
• God datorvana
• Flytande i tal och skrift på engelska och svenska
Det är även meriterande om du är behörig elinstallatör.

För att passa in i rollen bör du:
• Vara drivande, ansvarsfull, noggrann och självgående
• Vara trygg och stabil i ditt yrkeskunnande/dina erfarenheter
• Förstå kundernas behov
• Förstå vikten av samarbete internt och med våra samarbetspartners
• Vara intresserad av att se helheten
• Vara lyhörd, serviceinriktad och kommunikativ. Du kan diskutera, vägleda och förklara teknik på ett enkelt sätt för olika yrkesgrupper/verksamheter.

Erbjudande
Som Site Manager på Stokab får du möjlighet att bidra till samhällsnyttan och Stockholms utveckling genom ett mångsidigt och utvecklande uppdrag. De synnerligen höga kraven på en stabil och säker teknisk miljö avspeglar sig i en utmanande verksamhet. Stokab är ett litet bolag med högt tempo och en vänlig stämning där en hög grad av samarbete och samverkan mellan olika delar i organisationen värdesätts. Stokab har ett gott renommé på marknaden och då Stokab-modellen är världsunik får man årligen stå värd för ett hundratal studiebesök.

Intresseanmälan
I denna rekrytering samarbetar vi med SOURCE. Din intresseanmälan gör du via länken nedan senast den 18 november. Vid eventuella frågor är du välkommen att kontakta rekryteringskonsult Minna Aspnäs, 070-735 20 23, minna.aspnas@source-executive.se eller Christine Perschon, 070-813 91 57, christine.perschon@source-executive.se

Säkerhetsklassning kommer att genomföras som en del av rekryteringsprocessen.