Tullverket söker en förhandlingschef

BESKRIVNING AV UPPDRAGET
Vi söker en erfaren förhandlingschef som vill arbeta i en spännande verksamhet som gör skillnad i samhället!
Som förhandlingschef får du en central, strategisk roll i Tullverket och företräder, driver och utvecklar arbetsgivarfrågorna inom myndigheten. HR arbetar för att skapa en attraktiv arbetsplats, med rätt kompetens på rätt plats i verksamheten. Vi har ett strategiskt ansvar men arbetar också med att ge stöd och styrning inom HR-området till verksamhetens chefer. HR-avdelningen har ansvar för frågor som rör kompetensförsörjning, chef- och ledarskap, arbetsmiljö och arbetsrätt/förhandling. Som förhandlingschef leder du förhandlingsverksamheten inom Tullverket och du har två underställda medarbetare. Du rapporterar direkt till HR- Chefen.
Du kommer att ha din placering på vårt nya huvudkontor på Gärdet i Stockholm där vi arbetar i aktivitetsbaserade lokaler.


ARBETSUPPGIFTER
I rollen som förhandlingschef ansvarar du för att driva, utveckla och samordna Tullverkets arbetsgivarpolitik. Det innebär ansvar för lönebildning-, avtal-, förhandling-, arbetsrätt och arbetstidsfrågor. Din roll innebär att arbeta med myndighetens konkurrenskraft i fråga om att vara en attraktiv arbetsgivare genom att utveckla en modern och effektiv personalpolitik för Tullverket.
Som förhandlingschef leder du förhandlingsverksamheten avseende tvister och andra centrala förhandlingar. Du ansvarar också med att bibehålla och utveckla förtroendefulla relationer med de arbetstagarorganisationer som är förhandlingsparter i Tullverket OFR- Tullkust och SACO-S.
Du ansvara för att genomföra lönekartläggningar och att utveckla lönebildningsprocessen samt ger tillsammans med dina medarbetare stöd till ledning, chefer och HR-kollegor vad gäller tolkning av lag och avtalsfrågor. Du ansvarar även för genomförande av utbildningsinsatser inom löne- och avtals området. Tjänsten innebär både strategiskt och operativt arbete.

ERFARENHET

- akademisk examen inom HR eller juridik el annan utbildning som vi bedömer likvärdig.
- flerårig erfarenhet av kvalificerat förhandlingsarbete- och lönebildningsarbete i en större organisation
- en gedigen kunskap inom det arbetsrättsliga området och i kollektivavtalsfrågor
- god kunskap om och erfarenhet av att arbeta inom de statliga avtalsområdet
- erfarenhet av ledarroll, men inte nödvändigtvis en formell chefsroll

PERSONLIGA EGENSKAPER
Vi söker dig som har god förmåga att utveckla ett förtroendefullt samarbete med myndighetens ledning, linjechefer och arbetstagarorganisationerna. Du är diplomatisk, en duktig pedagog och har förmåga att kommunicera såväl intern som externt. Rollen kräver också en god strategisk förmåga, helhetssyn och att du ser till verksamhetens behov. Du bör också vara strukturerad och har god analytisk förmåga.
Som chef med personalansvar är det viktigt att du leder genom ett coachande ledarskap, skapar engagemang och delaktighet och du ger dina medarbetare förutsättning att utvecklas.

ÖVRIGT
På Tullverket tycker vi att det är viktigt med balans mellan arbete och privatliv och våra förmåner omfattar bland annat friskvård, subventionerade läkemedel och goda semester- och pensionsvillkor.
Vi värdesätter de kvaliteter som en jämn könsfördelning och etnisk mångfald tillför och välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter.
Innan anställning kommer du att få genomföra drogtest och vi kommer att begära ett utdrag ur polisens belastningsregister.

INTRESSEANMÄLAN
I rekryteringen samarbetar vi med SOURCE. Din intresseanmälan gör du via http://www.source-executive.se senast den 29 april 2018.
I denna rekrytering samarbetar Tullverket med SOURCE. Om du vill göra en konfidentiell och förutsättningslös intresseanmälan för att i ett första steg diskutera tjänsten närmare, kan du göra detta via SOURCE hemsida eller kontakta Jonna Ramm-Schmidt 0708 64 13 34, jonna.ramm-schmidt@source-executive.fi eller Ulrica Pantzar 0703-44 44 67, ulrica.pantzar@source-executive.se