Programchef

Programchef till Framtidsbygget

Region Gävleborg ansvar och bidrar till den regionala utvecklingen i hela länet och uppdraget är att verka för att ge människor i alla delar av länet en god livsmiljö och en god hälsa. Gävleborg ska vara ett attraktivt län, dit människor vill flytta och bo kvar. Gävleborgs län består av cirka 276 000 invånare. Region Gävleborg omsätter 9,5 miljarder kronor och är en av länets största arbetsgivare med cirka 6500 medarbetare.

2014 beslutades att ta fram ett byggprogram (Framtidsbygget) för Gävle sjukhus och Hudiksvalls sjukhus. Fastighetsutvecklingsplaner och lokalförsörjningsplaner har tagits fram, och program- och systemskede pågår. Framtidsbygget har kalkylerats till fastighetsinvesteringar på motsvarande 5 miljarder kronor, omfattar över 100 000 kvadratmeter och beräknas vara klart vid årsskiftet 2023/2024.

I syfte att skapa förutsättningar för fortsatt god framdrift inrättas ett programkontor med egen programledningskompetens. Framtidsbyggets programkontor leds av programchefen som ansvarar för att leda och styra programkontorets arbete med Framtidsbyggets genomförande enligt fastslaget programdirektiv.

Arbetsuppgifter

Du ansvarar för att leda arbetet med genomförandet av Framtidsbygget på övergripande nivå och enligt beslutade program- och projektdirektiv, politiska beslut och styrgruppsbeslut, och baserat på hittills levererade och antagna planer, utredningar och program.
Till din hjälp har du ett antal egna medarbetare med specialistkunskaper, samt extern kompetens inom de upphandlade delprojekten på respektive sjukhus.
Som programchef för Framtidsbygget rapporterar du till fastighetsdirektören och är föredragande i styrgruppen för Framtidsbygget.

Budget och personalansvar ingår i uppdraget. Som chef inom Region Gävleborg förväntas du arbeta utifrån perspektiven helhet och samverkan, mål och effekt samt innovation och utveckling med utgångspunkt i Regionens värdegrund.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har flera års bakgrund och dokumenterad erfarenhet från motsvarande befattning i större vårdbyggnadsprojekt och/eller vårdbyggnadsprogram, och erfarenhet av att driva och utveckla projektverksamhet. Du har erfarenhet av att ur ett byggperspektiv arbeta i/med vårdorienterad verksamhet, och har erfarenhet av att leda respektive möta professioner med hög kompetens.

Du har en god omvärldsbevakning och arbetar utifrån ett helhetsperspektiv, med förmåga att bryta ner och omsätta program- och projektmål till verksamhetsmål. Du har erfarenhet av ekonomistyrning i program och projekt, entreprenadupphandling och entreprenaduppföljning, samt avvikelsehantering.

Du har god förmåga att skapa och upprätthålla goda relationer och bygger ett förtroendefullt klimat för samarbete och samverkan både internt och externt, som främjar öppenhet och dialog. Du har god förmåga att uttrycka dig muntligt och skriftligt. Du har god förmåga att leda och motivera medarbetare, samt att få medarbetarna att använda sin fulla kompetens.

Du har relevant akademisk utbildning och är förtrogen med arbete i en politiskt styrd organisation.

Övrigt

Vi erbjuder ett utvecklande uppdrag inom Framtidsbygget, och stora möjligheter att påverka etablering och utveckling av programkontoret, engagerade medarbetare och leverantörer.
Inom Region Gävleborg ser vi en ökad mångfald som tillgång, både vad gäller kön, ålder och etnisk bakgrund.
Körkort erfordras.
Stationeringsort är Gävle, men förutsätter även viss närvaro i framför allt Hudiksvall.

 


ULRICA PANTZAR

SENIOR KONSULT
  •  0703-44 44 67
  •  ulrica.pantzar@source-executive.se