Örebro universitet är ett framgångsrikt lärosäte. Våra utbildningar tillhör landets mest sökta och vår forskning växer i volym, samtidigt som vi klättrar i internationell ranking. För oss är samverkan med näringsliv och samhälle viktigt och vi har de senaste åren satsat på att utveckla vår kommunikation, vårt innovationsstöd och vårt samverkansarbete. För mer info se http://www.oru.se

 

Chef Grants Office

Chef Grants Office

UPPDRAGET
Chefen för Grants Office kommer att leda ett drivet och professionellt team som arbetar självständigt operativt och strategiskt. Sedan starten 2014 har rutiner, strukturer och arbetssätt formaliserats på tre nivåer som beskrivs som självhjälp, kvalificerat respektive strategiskt stöd. Under kommande femårsperiod är målet att universitetet ska utvecklas vidare inom forskningen och man investerar ca 150 miljoner kronor på nya forskningsområden, områden som ska fortsätta utvecklas via externa medel. Idag arbetar sju personer på avdelningen med kunskapsprofiler inom biomedicin, natur/teknik, och humaniora/samhällsvetenskap. Tillsammans täcker Grants Office alla universitetets institutioner och har kunskap om relevanta finansiärer. Avdelningens kontaktnät är brett med många samarbeten både inom och utanför universitetet. Varje team arbetar självständigt med att proaktivt identifiera finansieringsmöjligheter som matchas mot universitetets forskare. Ambitionen är att fortsätta utvecklingen av standardiserat stöd, tydlighet kring tjänster, högre kunskap i organisationen och verka för en större medvetenhet kring universitetets forskningsstrategiska inriktning.

FÖRVÄNTNINGAR
Som chef och ledare inom Örebro universitet förväntar vi oss att du:
· Ser till varje medarbetare och uppmärksammar goda prestationer

· Är lyhörd inför såväl ledningens, verksamhetens som medarbetarnas behov och önskemål
· Är visionär och drivande utifrån Örebro universitets mål och uppdrag
· Har ett tydligt helhetsperspektiv
· Är en kommunikativ ledare

Vi söker dig som har:
· Akademisk examen på lägst doktorsnivå inom relevant område
· God kännedom om forskningens villkor och är väl insatt i forskningsprocessen
· Arbetslivserfarenhet från annat universitet/högskola, forskningsinstitut eller finansiär
· Erfarenhet av forskningsfinansiering och kunskap om EU
· Erfarenhet och förmåga att arbeta och verka i internationell miljö
· God kommunikativ förmåga i tal och skrift i svenska och engelska

Det är meriterande om du har:
· Erfarenhet av avtalsförhandling
· Erfarenhet av arbete i eller med privat näringsliv eller annan offentlig verksamhet
· Goda nätverk, nationellt och gärna internationellt
· God förmåga att organisera, skapa relationer och en vilja att lära nytt
· Framgångsrik erfarenhet som chef med personal- och budgetansvar

ERBJUDANDE
Örebro universitet är ett lärosäte präglat av utveckling som arbetar för att vara en attraktiv studie- och arbetsplats där studenter och medarbetare känner glädje och stolthet. Vi har visionen att vara ett framstående universitet med ämnesmässig bredd, mod att ompröva och förmåga att utveckla.


Läs gärna mer om Örebro på http://www.flyttatillorebro.se/

Formell ansökan till tjänsten registrerar du via http://www.oru.se senast den 2 maj 2017. Om du vill göra en förutsättningslös intresseanmälan kan du göra detta via intresseanmälan nedan. Har du frågor är du välkommen att kontakta våra konsulter Karin Rudhag, 0704-140010,
karin.rudhag@source-executive.se eller Monica Landmark, 073-155 0014 monica.landmark@source-executive.se. 


KARIN RUDHAG

SENIOR KONSULT
  •  +46(0)70-414 0010
  •  karin.rudhag@source-executive.se